ХОЁР ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ДАВТАН ЗӨРЧИЛ ГАРГААГҮЙ БОЛ 10 ОНООГ СЭРГЭЭНЭ

1 сарийн өмнө 80
Featured Image
ЭНД СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛАНА
H БАЙРЛАЛ

Өндөр хамгийн багадаа 200px

Жолооч нар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тохиолдолд нийгэмд учирч болзошгүй хор, уршгаас шалтгаалан зөрчлийн 1-5 оноо хасдаг. 

Тэгвэл хоёр жилийн хугацаанд давтан зөрчил гаргаагүй бол оноог нь сэргээдэг гэдгийг Тээврийн Цагдаагийн Албанаас мэдээлэв.

Харин зөрчлийн оноо дууссан бол жолооч нар дахин сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцвэл дахин олгодог юм.


Эх сурвалж: ТЦА