СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 512178 ТОЛГОЙ МАЛ ХОРОГДЖЭЭ

2 сарийн өмнө 258
Featured Image
ЭНД СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛАНА
H БАЙРЛАЛ

Өндөр хамгийн багадаа 200px

УОК-оос хийсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр Сүхбаатар аймгийн 13 сум мөсөн зудын хэмжээнд хүрсэн. Нийт малын хорогдол өнөөдрийн байдлаар 512178 мянгад хүрч цаашид нэмэгдэх хандлагатай байна гэж ХХААГ-аас мэдээллээ. Малчид өөрсдийн хүчээр бэлтгэсэн өвс болон сумдын нөөцийн өвс малчдад өгөөд дууссан байна. Харин аймгийн аюулгүй нөөцийн өвсийг хуваарилж, сумдад түгээх ажил хийгдэж байгаа бөгөөд "Хамтдаа даван туулъя", "Нэг эмэгтэй нэг нэмнээ", "Хахир өвлийг хамтын хүчээр" гэх зэрэг малчдад туслах аяныг өрнүүлж байгаа аж.