НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ШИНЭ МАРШРУТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

3 сарийн өмнө 125
Featured Image
ЭНД СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛАНА
H БАЙРЛАЛ

Өндөр хамгийн багадаа 200px

Нийслэлийн нийтийн тээврийн шинэ маршрутын төлөвлөлтийг танилцуулж байна.

Нийтийн тээврийн сүлжээний дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 74 чиглэлд 1075 автобус үйлчилгээ үзүүлнэ.