Зээлийн гэрээний онцлог зохицуулалт, зээлийн гэрээ байгуулахад иргэдийн анхаарах шаардлагатай зүйлс, гэрээ байгуулахдаа иргэдийн буруу ойлгодог ойлголт, мөн барьцаалан зээлдүүлэх журмаар зээл олгох харилцааны талаар иргэдэд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж хүргэлээ. Өмгөөлөгч Б.Чулуунгэрэл

1 сарийн өмнө 76
Featured Image
ЭНД СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛАНА
H БАЙРЛАЛ

Өндөр хамгийн багадаа 200px